Etikoterapie

Jelikož považuji za etické použít vše dostupné pro zvýšení kvality života svého klienta, mohu vám cestou Etikoterapie pomoci nalézt a odblokovat příčiny traumat, neúspěchů a nedostatků, jimiž je váš život naplněn. Odstraňujeme tak vaše vnitřní překážky na cestě k úspěchu, spokojenosti a dostatku. Cílem je zdravý člověk, s vřelými vztahy, harmonickou rodinou a úšpěchem v oblasti, která ho baví, který žije v rovnováze s lidmi i přírodou. Není to nic nedosažitelného, jen je třeba přestat očekávat změnu okolí, převzít zodpovědnost za svůj život a začít se změnou u sebe, s upřímností a empatií.